Wij zijn Probus Club Rijswijk III

Probus Club Rijswijk III is opgericht in september 1989.

De activiteiten van de club bestaan uit lunchbijeenkomsten, excursies en een paar gezamenlijke diners met de partnrs. Onze lunchbijeenkomsten worden voorafgegaan door een gezamenlijk drankje, gevolgd door een voordracht, in de regel door een spreker uit eigen kring. De bijeenkomsten vinden twee keer per maand plaats (elke tweede en vierde dinsdag van de maand) en vangen aan om 11.00 uur.

De bijeenkomsten worden gehouden in een apart zaaltje van Paviljoen Te Werve in Rijswijk (ZH).  Men kan op uitnodiging van één van onze leden lid worden. Momenteel hebben we ongeveer 20 leden (zowel dames als heren). Het doel van de Probusclubs in het algemeen: saamhorigheid en vriendschap bevorderen van geheel of bijna geheel postactieven van 55-plus en ouder. De leden hebben een maatschappelijke functie vervuld en hechten waarde – ieder vanuit een persoonlijke, intellectuele en maatschappelijke achtergrond – aan het regelmatig ontmoeten van elkaar. Onderlinge hulpvaardigheid, verbreding van kennis en interesse, verruiming van inzicht en ontspanning vormen bindende elementen.

 

Probusclubs zijn aangesloten bij de Stichting Probus Nederland, krijgen bij hun installatie het Certificaat van Erkenning en zijn autonoom. Meer algemene informatie over Probus kunt u vinden op de site van Probus Nederland.

De eerste Probusclub is in 1965 op initiatief van enkele Rotarians in Engeland opgericht. Probus kwam in 1977 naar Nederland en inmiddels telt ons land meer dan 420 Probusclubs met ruim 11.500 leden. Binnen Europa zijn er vooral in Engeland en Ierland en verder in België, Frankrijk en Duitsland vele Probusclubs. World Probus schat dat er nu wereldwijd 5000 clubs zijn met gezamenlijk meer dan 425.000 leden. Verdere informatie over de activiteiten in het buitenland kunt u vinden op internationaal.

Deze website is bedoeld als informatie aan onze leden en externe belangstellenden. De pagina’s die beschermd zijn met een wachtwoord zijn alleen toegankelijk voor leden.

Heeft u belangstelling voor het lidmaatschap van onze club? Stuur dan een bericht aan onze secretaris via de pagina Contact.

De meeste foto’s op deze site zijn gemaakt door Uli Häusler.